Produkter

Vi försöker alltid använda miljöklassade produkter på våra tjänster. Miljömärkta medel tär inte lika mycket på miljön som andra städprodukter. Du utsätter varken dig själv eller din familj för onödiga kemikalier och bidrar dessutom till ett miljösmartare utbud i butikerna. Vi kollar alltid efter de snygga fågelsymbolerna Bra Miljöval eller Svanen vid inköp av städprodukter.

En vanligt missuppfattning är att ekologiska och naturliga städprodukter inte är lika effektiva som konventionella produkter när det kommer till att få det riktigt rent. Men så är det definitivt inte. Naturliga produkter kan var minst lika effektiva, samtidigt som vi slipper utsätta vårt hem, oss själva och miljön för starka kemikalier.

Vi försöker undvika antibakteriella rengöringsmedel efter de dödar bakterier. Dessa rengöringsmedel är därför extra problematiska ur miljösynpunkt. I vanliga hushåll är det onödigt med antibakteriella rengöringsmedel och man har inte kunnat påvisa att dessa ämnen förbättrar hälsan. De kan t.o.m. vara skadliga eftersom bakterierna kan bli resistenta.

Rengöringsmedel som innehåller klor undviker vi eftersom den reagerar med den organiska smutsen och bildar organiska klorföreningar. En del av dessa bryts ner långsamt och blir giftiga och bioackumulerande.