Priser för Privatpersoner

Här hittar du en lista på alla våra priser för respektive tjänst som ska utföras. Tjänster för privatpersoner (flyttstädning, hemstädning etc) är inklusive moms och visas före och efter RUT på 50%.  Priserna gäller från 1 januari 2017. Minimitid för beställning 2 timmar per tillfälle.

Vi har inga startavgifter, framkörningsavgifter eller avgifter för pappersfaktura. Priset är baserat på en timkostnad om 160 kr efter RUT.

Priser för Hemstädning
Priser för Storstädning
Priser för Flyttstädning
Priser för Fönsterputsning