Miljöpolicy

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar vi tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har låg förbrukning av kemikalier och möjliggör återanvändning och återvinning av maskiner, produkter och emballage som används i vår verksamhet.

Vistcom AB har en miljöpolicy som är viktig för att skapa förutsättningar till en förbättrad miljö. Vi skall ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Genom att:

 • Begränsa kemikalieanvändning.
 • Minimera uppkomsten av avfall.
 • Sopsortering
 • Minska inköp av varor med onödigt emballage och återvinningssystem för emballage.
 • Minska övriga utsläpp till vatten och luft.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt löpande miljöarbete, samt följa gällande lagar och förordningar.
 • Minska utsläpp av koldioxid från våra fordon och bidra till att minska antal transporter från våra leverantörer
 • Miljömärkta produkter
 • Doseringsutrustning för kemikalier
 • Flyttkartonger används flera gånger innan de återvinns
 • Packningsmaterial och annat förbrukningsmaterial väljs ur aspekten ”bästa miljöval”
 • Leverantörer och samarbetspartners skall bedriva ett aktivt miljöarbete

Vi väljer noggrant och med omsorg kvalitets- och miljömedvetna leverantörer som tar hänsyn till miljöfrågor gällande transporter, biologisk nedbrytbara och återanvändbara förpackningar.

Personalen ska vara delaktig och ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska styra verksamheten mot en hållbar utveckling.